PRIVACY | COOKIES

 

Privacy en cookies
Haarlem Fietsstad respecteert de privacy van alle gebruikers van de buurtstallingen, boxen en bergingen alsmede de website en ontvangers van haar nieuwsbrieven en draagt er zorg voordat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het versturen van de door u gewenste nieuwsbrieven, analysedoeleinden over het gebruik van de buurtstallingen, boxen en bergingen en over onze online media.
In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Haarlem Fietsstad omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van Haarlem Fietsstad en huurders en gebruikers van de door Haarlem Fietsstad geëxploiteerde buurtstallingen, boxen en bergingen en door Haarlem Fietsstad georganiseerde evenementen (hierna: 'de gebruiker’ of ‘u’). Op het moment dat u uw gegevens aan Haarlem Fietsstad verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.
Haarlem Fietsstad verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer en banknummer. Haarlem Fietsstad is gevestigd aan de Esschilderstraat 8 zw te Haarlem.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt de browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan www.haarlemfietsstad.nl geen cookies ontvangt. Wij gebruiken Google Analytics (hetgeen cookies gebruikt), om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op onze website (denk daarbij aan aantal clicks, hoe lang een bezoeker op onze website verblijft, etc).
Het doel hiervan is om de effectiviteit van onze website te bepalen en deze te optimaliseren. De informatie die door uw bezoek wordt verstrekt, wordt uitsluitend ten behoeve van de hieronder genoemde doeleinden gebruikt.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals partners van Haarlem Fietsstad) waarnaar Haarlem Fietsstad een hyperlink aanbiedt.
Haarlem Fietsstad is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van andere partijen. Enkele voorbeelden van derde partijen waar wij op doelen zijn: grote online advertentieaanbieders, sponsors en subsidienten van Haarlem Fietsstad.

Doeleinden
Haarlem Fietsstad kan uw gegevens gebruiken:
- ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de exploitatie van de buurtfietsenstallingen, boxen en bergingen in de meest ruime zin;
- voor het beheer van haar verhuuradministratie;
- om u informatie te verschaffen over aanbiedingen en andere evenementen die door Haarlem Fietsstad worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailingen (e-mail of post);
- ter verbetering van onze dienstverlening en statistiek (bijvoorbeeld via enquêtes);
- ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze websites;
- ter uitvoering van marktonderzoeken;
- ter verbetering en beveiliging van haar websites;
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Gegevens wijzigen of afmelden
Onderaan elke e-mailing die u van Haarlem Fietsstad ontvangt, heeft u ook de mogelijkheid om u af te melden van de mailinglist. Als u uzelf afmeldt, zult u die specifieke nieuwsbrief van Haarlem Fietsstad in kwestie niet meer ontvangen.

Beveiliging
Wij van Haarlem Fietsstad doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van hun functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zij opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen.

Verstrekking van gegevens
Wij zullen geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Haarlem Fietsstad zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen
Haarlem Fietsstad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Haarlem Fietsstad te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.


 

AnkerBoven
Login